Om oss

NGL Energientreprenad AB är sprunget ur den tidigare NGL-koncernen. Med nya ägare från 2020, är det idag ett renodlat installationsföretag med 30 års erfarenhet.

Vi inriktar oss på sammansatta energiprojekt med målsättningen att vara fastighetsägarens självklara val vid energioptimering av värme och tappvattensystem. Vårt största fokus ligger i att utföra och optimera installationen genom att samordna flera åtgärder vid samma tillfälle och av endast en installatör. På så vis kan vi ta vara på värdefull konsolidering och stordriftsfördelar i projekten.

Vi är verksamma i stora delar av landet och hjälper stora som små, privata som kommunala fastighetsbolag.

Energientreprenad

Effektivisering och lönsamhet
ritning sea-wood ritning-2

Ta vara på stordriftsfördelarna av sammansatta installationspaket!

Genom samarbete och partners kan vi kombinera unika produkter och kompetens för att sedan förädla detta till installationspaket som är framtagna just för era behov. Vi ser till att till effektivisera varje tillträde genom att sätta samman rätt kompetens för varje projekt.

Våra energiprojekt ökar inte bara lönsamheten i montage och installation utan även genom unika och marknadsledande lösningar inom VVS kan vi hjälpa er som fastighetsägare eller entreprenörer att energieffektivisera fastigheter. Dessutom tar vi gärna på oss det totala ansvaret för installationen i lägenheterna vid större entreprenader där vi även samordnar andra VVS-lösningar med samarbetspartners inom ventilation, styr och regler.

Vi erbjuder er som kund marknadsledande lösningar med unika paketeringar innefattande bland annat värmesinjustering enligt EBmetoden samt vårt koncept med tappvattenoptimering. Genom att vara fastighetsägarens ögon i fastigheterna upprättar vi samtidigt en fullständig katalogisering av fastighetens sanitetsinstallationer, vitvaror, brandvarnare m.m vilket är en grundsten i våra energiprojekt.

I våra sammansatta energiprojekt tillhandahålls alltid en sammansatt projektorganisation för kvalitetssäkring från början till slut vilket innefattar:

 • Arbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U
 • Projektledare
 • Arbetsledare
 • Energiingenjör
 • Konstruktörer

Injustering

EBmetoden
radiator

Vi anpassar alltid injusteringsmetoden utifrån kundens önskemål och framförallt fastighetens behov och förutsättningar. Vi utför injustering av både värme-,kyl- och VVC-systemet. Detta för att säkerställa en optimal balans i fastigheten som är en förutsättning för ett energieffektivt distributionssystem.

 • Systemet beräknas efter fastighetens förutsättningar.
 • Förändringar i klimatskalet genom tex tilläggsisolering.
 • Förändringar i produktionsanläggningen, tex värmepump.

Dessutom är vi utbildade och certifierade som en självständig leverantör av EBmetoden vilket är en unik injustering med fasta-kv värden som skapar en värmeinjustering som består.

ebmentoden

Tappvattenoptimering

Aktivt miljöval

Vi är en produktoberoende installatör av vattensparprodukter och fokuserar alltid på installationen oavsett teknik eller produktval. Valet av teknik är upp till er och vi tillsammans med produktleverantören hjälper alltid till med att fram den bäst lämpade produkten utifrån teknikval.

Genom välkända leverantörer med statiska och dynamiska produkter kan vi erbjuda unika lösningar på tappvattenoptimering som minskar vattenförbrukningen med 15–30 procent utan att ge avkall på hyresgästernas komfort. Dessutom sparar ni förstås in på energin som annars skulle ha värmt upp vattnet.

Vi strävar alltid efter att behålla och serva befintlig armatur och kan på så vis vi värna om miljön genom att använda mindre material. Vi har tekniken och kompetensen att åtgärda och serva befintlig utrustning såväl för toaletter som duschar, tvättställ och köksblandare. Vår tappvarmvattenkartläggning som är standard i vår katalogisering är ett viktigt verktyg för fastighetsägaren i jakt på energiineffektiva VVC-system men framförallt legionellaproblematik.

Om behovet finns erbjuder vi även installation av nya blandare från olika tillverkare. Vi kan samtidigt optimera vattenanvändningen till det yttersta genom att utrusta nya blandare med den senast spartekniken för att uppnå bästa möjliga komfort och besparing.

Spara vatten, energi och samtidigt spara pengar med vår hjälp och rätt produkter!

wash-hands

Katalogisering

Koll på produkterna
katalogisering planering

Verktyget för fastighetsägaren

Katalogisering är ett verktyg för att fastighetsägaren skall få en fullständig dokumentation och underlag för underhåll och drift av de tekniska installationerna i lägenheterna.

Katalogiseringen kombineras alltid med våra vattensparpaket men kan med fördel även kombineras med andra tjänster och installationer. På så vis kan ni som kund få ut mer av investeringen genom att vi minskar besöken hos de boende, dvs 1+1=3.

Övriga tjänster att kombinera med katalogiseringen:

 • Inventering & dokumentation av VVS-armaturer.
 • Inventering av värmesystem.
 • Kontroll av brandvarnare.
 • Våtrumsbesiktning.
 • Kontroll av frånluftsventilation.
 • Inventering & dokumentation av vitvaror.
 • IR-mätning av temperaturer på värmesystemet.
 • Dokumentering gällande förutsättningarna för framtida installation av vattenmätning.
 • Installation av temperaturgivare för konstant temperaturloggning.

Kontakta oss

Kontakt