slideshow-image

ETT AKTIVT
MILJÖVAL

Energieffektivisering med fokus på miljön, operativa över hela Sverige

NGL Energientreprenad AB arbetar med injustering och optimering av värme och tappvattensystem.
Vi är idag ett renodlat och produktoberoende installationsföretag med 30 års erfarenhet, med fokus på miljö och energieffektivisering. För våra projekt använder vi egna installatörer, arbetsledare, projektledare och energiingenjör vilket säkerställer kvalitén från början till slut.

Vi inriktar oss på sammansatta energiprojekt med målsättningen att vara fastighetsägarens självklara val vid energioptimering av värme och tappvattensystem. Vårt största fokus ligger i att utföra och optimera installationen genom att samordna flera åtgärder vid samma tillfälle och av endast en installatör. På så vis kan vi ta vara på värdefull konsolidering och stordriftsfördelar i projekten.

Vi arbetar för grönare fastigheter

Med verksamhet och egen personal i hela landet hjälper vi stora som små, privata som kommunala fastighetsbolag samt Bostadsrättsföreningar.
Läs mer om våra tjänster Energientreprenad, EE TappvattenoptimeringR, EE VärmeoptimeringR och Katalogisering.

Energientreprenad
Effektivisering och lönsamhet

Ta vara på stordriftsfördelarna av sammansatta installationspaket!

Genom samarbete och partners kan vi kombinera unika produkter och kompetens för att sedan förädla detta till installationspaket som är framtagna just för era behov. Vi ser till att till effektivisera varje tillträde genom att sätta samman rätt kompetens för varje projekt.

Våra energiprojekt ökar inte bara lönsamheten i montage och installation utan även genom unika och marknadsledande lösningar inom VVS kan vi hjälpa er som fastighetsägare eller entreprenörer att energieffektivisera fastigheter. Dessutom tar vi gärna på oss det totala ansvaret för installationen i lägenheterna vid större entreprenader där vi även samordnar andra VVS-lösningar med samarbetspartners inom ventilation, styr och regler.

Vi erbjuder er som kund marknadsledande lösningar med unika paketeringar innefattande bland annat värmesinjustering enligt EBmetoden samt vårt koncept med tappvattenoptimering. Genom att vara fastighetsägarens ögon i fastigheterna upprättar vi samtidigt en fullständig katalogisering av fastighetens sanitetsinstallationer, vitvaror, brandvarnare m.m vilket är en grundsten i våra energiprojekt.

I våra sammansatta energiprojekt tillhandahålls alltid en sammansatt projektorganisation för kvalitetssäkring från början till slut vilket innefattar:

 • Arbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U
 • Projektledare
 • Arbetsledare
 • Energiingenjör
 • Konstruktörer

EE Tappvattenoptimering R
Aktivt miljöval

NGL Energientreprenad är en produktoberoende installatör av vattensparande åtgärder genom vår tjänst EE Tappvattenoptimering.

Vi fokuserar alltid på helheten i ett projekt, inklusive kontroll, installation, service, dokumentation men framförallt information till hyresgästerna. Ett lyckat projekt kräver nämligen mer än att bara montera produkter.

Historiskt sett har vattenspar och vattensparande åtgärder varit populära bland fastighetsägare då det varit förknippat med relativt låga investeringskostnader och korta återbetalningstider. Idag är dock besparingspotentialen i ett fastighetsbestånd mer komplext att överblicka, då det ofta inte finns dokumenterat kring var och i vilken omfattning tidigare installerade vattensparande åtgärder i en fastighet finns.

Med tjänsten Tappvattenoptimering säkerställer vi att varje tappvattenpunkt utvärderas och optimeras. Vare sig det är med statiska eller dynamiska produkter minskar vi er vattenförbrukningen med 15–30 procent utan att ge avkall på hyresgästernas komfort. Dessutom sparar ni förstås in på energin som annars skulle ha värmt upp vattnet.

Vi strävar alltid efter att behålla och serva befintlig armatur och på så vis värnar vi om miljön genom att minimera materialförbrukning. Vi har teknikerna och kompetensen att åtgärda och serva befintlig utrustning såväl för toaletter som duschar, tvättställ och köksblandare.

Kartläggning av en fastighets tappvarmvatten är standard i våra projekt. Vårt unika dokumentationssystem blir ett viktigt verktyg för fastighetsägare i jakt på energiineffektiva VVC-system samt förebyggande av legionella.

Vi erbjuder ett sortiment av produkter från flera ledande leverantörer. Genom statiska eller dynamiska begränsningar i en mängd olika flödeskombinationer, maximerar vi mellanskillnaden på flödet innan och efter åtgärd.

Tappvattenoptimering från NGL Energientreprenad säkerställer maximal vatten- och energibesparing, utan att göra avkall på användarens vattenkomfort.

EE Värmeoptimering R
Certifierade installatörer

EE Värmeoptimering fokuserar på injustering, underhåll och optimering av värmesystem. Vi hjälper våra kunder med övergripande optimering och rådgivning, värmeinjustering, underhållsåtgärder som byte av pumpar, ventiler,  termostater samt radiatorer. Det kan vara som enskilda åtgärder, eller som del av ett kombinerat energiprojekt.

Vårt fokus är kvalitet före kvantitet och att ständigt förbättra vår spetskompetens inom optimering av distributionssystem samt installation. Vår ledstjärna i projekten är att alltid ha högsta möjliga kvalitet och optimering som resultat.

Vi är certifierade installatörer av EBmetoden, en effektivt injusteringsmetod både i termer av initial installationskostnad och bestående energibesparingar. Dessutom lämnar vi alltid en 5-åring funktionsgaranti, samt erbjuder våra kunder serviceavtal där vi säkerställer funktionen och driften inför varje värmesäsong.

Detta i kombination med vårt kvalitetssäkrade arbetssätt ger en långsiktigt hållbar och högeffektiv fastighet – som sparar på vår miljö.

Ett första steg i att nå en energieffektiv fastighet är alltid en inventering & förstudie, varpå vi tar fram ett kostnadsfritt åtgärdsförslag med lönsamhetskalkyler.

Vi leder våra kunder genom varje steg i processen att välja rätt åtgärd och metod för att skapa en grönare fastighet.

Katalogisering
Koll på produkterna

Verktyget för fastighetsägaren

Katalogisering är ett verktyg för att fastighetsägaren skall få en fullständig dokumentation och underlag för underhåll och drift av de tekniska installationerna i lägenheterna.

Katalogiseringen kombineras alltid med våra vattensparpaket men kan med fördel även kombineras med andra tjänster och installationer. På så vis kan ni som kund få ut mer av investeringen genom att vi minskar besöken hos de boende, dvs 1+1=3. Övriga tjänster att kombinera med katalogiseringen:

 • Inventering & dokumentation av VVS-armaturer.
 • Inventering av värmesystem.
 • Kontroll av brandvarnare.
 • Våtrumsbesiktning. Kontroll av frånluftsventilation.
 • Inventering & dokumentation av vitvaror.
 • IR-mätning av temperaturer på värmesystemet.
 • Dokumentering gällande förutsättningarna för framtida installation av vattenmätning.
 • Installation av temperaturgivare för konstant temperaturloggning.

Kontakta oss

Tack så mycket för e-postmeddelandet! Vi kontaktar dig snart.
Jag godkänner att mina uppgifter skickas
NGL Energientreprenad
Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om våra produkter och tjänster.

Dovhjortsvägen 12, 448 34 Floda
010-214 63 22
info@nglee.se
Linkedinprofil

Benny Lieberth

Energiingenjör/Rådgivare

+46(0)705-59 19 13
benny@nglee.se

Mattias Mattsson

Projektansvarig

+46(0)705-56 07 23
mattias@nglee.se

Björn Nihlén
Björn Nihlén

Regionansvarig Norr

+46(0)76-308 59 78
bjorn@nglee.se

Thorbjörn Jonsson
Thorbjörn Jonsson

Regionansvarig Syd

+46(0)73-600 49 34
thorbjorn@nglee.se

Therese Alvelius

Projekt, Administration

+46(0)10-214 63 22
therese@nglee.se

David Meyer

Projektutveckling

+46(0)76-308 67 49
david@nglee.se