EE Tappvattenoptimering

EE Tappvattenoptimering R
Aktivt miljöval

NGL Energientreprenad är en produktoberoende installatör av vattensparande åtgärder genom vår tjänst EE Tappvattenoptimering.

Vi fokuserar alltid på helheten i ett projekt, inklusive kontroll, installation, service, dokumentation men framförallt information till hyresgästerna. Ett lyckat projekt kräver nämligen mer än att bara montera produkter.

Historiskt sett har vattenspar och vattensparande åtgärder varit populära bland fastighetsägare då det varit förknippat med relativt låga investeringskostnader och korta återbetalningstider. Idag är dock besparingspotentialen i ett fastighetsbestånd mer komplext att överblicka, då det ofta inte finns dokumenterat kring var och i vilken omfattning tidigare installerade vattensparande åtgärder i en fastighet finns.

Med tjänsten Tappvattenoptimering säkerställer vi att varje tappvattenpunkt utvärderas och optimeras. Vare sig det är med statiska eller dynamiska produkter minskar vi er vattenförbrukningen med 15–30 procent utan att ge avkall på hyresgästernas komfort. Dessutom sparar ni förstås in på energin som annars skulle ha värmt upp vattnet.

Vi strävar alltid efter att behålla och serva befintlig armatur och på så vis värnar vi om miljön genom att minimera materialförbrukning. Vi har teknikerna och kompetensen att åtgärda och serva befintlig utrustning såväl för toaletter som duschar, tvättställ och köksblandare.

Kartläggning av en fastighets tappvarmvatten är standard i våra projekt. Vårt unika dokumentationssystem blir ett viktigt verktyg för fastighetsägare i jakt på energiineffektiva VVC-system samt förebyggande av legionella.

Vi erbjuder ett sortiment av produkter från flera ledande leverantörer. Genom statiska eller dynamiska begränsningar i en mängd olika flödeskombinationer, maximerar vi mellanskillnaden på flödet innan och efter åtgärd.

Tappvattenoptimering från NGL Energientreprenad säkerställer maximal vatten- och energibesparing, utan att göra avkall på användarens vattenkomfort.