EE Värmeoptimering

Varma och kalla lägenheter? energieffektivisera värmesystemet med oss. Bilden visar före och efter injustering

EE Värmeoptimering R
Certifierade installatörer

EE Värmeoptimering fokuserar på injustering, service och optimering av värmesystem. Vi hjälper våra kunder med övergripande optimering och rådgivning, värmeinjustering, underhållsåtgärder som byte av pumpar, ventiler,  termostater samt radiatorer. Det kan vara som enskilda åtgärder, eller som del av ett kombinerat energiprojekt.

Vårt fokus är kvalitet före kvantitet och att ständigt förbättra vår spetskompetens inom optimering av distributionssystem samt installation. Vår ledstjärna i projekten är att alltid ha högsta möjliga kvalitet och optimering som resultat.

Vi är certifierade installatörer av EBmetoden, en effektivt injusteringsmetod både i termer av initial installationskostnad och bestående energibesparingar. Dessutom lämnar vi alltid en 5-åring funktionsgaranti, samt erbjuder våra kunder serviceavtal där vi säkerställer funktionen och driften inför varje värmesäsong.

Detta i kombination med vårt kvalitetssäkrade arbetssätt ger en långsiktigt hållbar och högeffektiv fastighet – som sparar på vår miljö.

Ett första steg i att nå en energieffektiv fastighet är alltid en inventering & förstudie, varpå vi tar fram ett kostnadsfritt åtgärdsförslag med lönsamhetskalkyler.

Vi leder våra kunder genom varje steg i processen att välja rätt åtgärd och metod för att skapa en grönare fastighet.

 

För mer information om tjänster och processen inom EE Värmeoptimering, gå in på nedan länk.