Integritetspolicy

NGL Energientreprenad-webbplatsen (gemensamt benämnda ”www.nglenergientreprenad.se” i detta dokument) avser webbplatsen som finns på nglenergientreprenad.se. Denna integritetspolicy beskriver hur Assemblin Energioptimering använder all information du ger oss. Vi åtar oss att se till att din integritet skyddas.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar www.nglenergientreprenad.se in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos Assemblin Energioptimering med insamlingen av ej personligt identifierbar information är att bättre förstå hur besökarna till www.nglenergientreprenad.se använder dess webbplats och undersidor.

www.nglenergientreprenad.se samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte Assemblin Energioptimering denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare till www.nglenergientreprenad.se väljer att interagera med Assemblin Energioptimering på sätt som kräver att NGL Energientreprenad samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som NGL Energientreprenad samlar in beror på interaktionens art. Till exempel ber vi besökare som använder vårt kontaktformulär att uppge ett namn, telefonnummer och en e-postadress.

I vart fall samlar www.nglenergientreprenad.se in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med Assemblin Energioptimering. Assemblin Energioptimering avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att uppge personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att utföra vissa aktiviteter som är förknippade med webbplatsen. All information som samlas in på www.nglenergientreprenad.se kommer att hanteras enligt lagstiftningen i GDPR.

Skydd av vissa personuppgifter

Assemblin Energioptimering lämnar ut information som potentiellt identifierar personer eller identifierar personer enbart till de anställda, entreprenörer och samverkande organisationer som behöver känna till informationen ifråga för att för behandla den åt Assemblin Energioptimering eller tillhandahålla tjänster via Assemblin Energioptimering och har accepterat att inte yppa den till andra. Genom att använda www.nglenergientreprenad.se samtycker du till att denna information överförs till dem.

Användning av personuppgifter

Vi använder informationen du tillhandahåller när du använder vissa tjänster. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatsen som tillhandahålls av utomstående och inte står under vår kontroll. När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats bör du uppmärksamma att vi inte ansvarar för informationen du uppger till sagda tredje part. Denna integritetspolicy gäller de webbplatsen som är uppräknade i början av dokumentet, så när du besöker andra webbplatsen, även om du nått dem genom att klicka på en länk på NGL Energientreprenad, bör du läsa deras egna integritetspolicy.

Cookie-filer

Information samlas automatiskt in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen.

Kontakt

Kontakta oss genom att skicka e-post till info@nglenergientreprenad.se om du har några frågor kring vår integritetspolicy.