Katalogisering

Platta katalogisering

Katalogisering
Koll på produkterna

Verktyget för fastighetsägaren

Katalogisering är ett verktyg för att fastighetsägaren skall få en fullständig dokumentation och underlag för underhåll och drift av de tekniska installationerna i lägenheterna.

Katalogiseringen kombineras alltid med våra vattensparpaket men kan med fördel även kombineras med andra tjänster och installationer. På så vis kan ni som kund få ut mer av investeringen genom att vi minskar besöken hos de boende, dvs 1+1=3. Övriga tjänster att kombinera med katalogiseringen:

  • Inventering & dokumentation av VVS-armaturer.
  • Inventering av värmesystem.
  • Kontroll av brandvarnare.
  • Våtrumsbesiktning. Kontroll av frånluftsventilation.
  • Inventering & dokumentation av vitvaror.
  • IR-mätning av temperaturer på värmesystemet.
  • Dokumentering gällande förutsättningarna för framtida installation av vattenmätning.
  • Installation av temperaturgivare för konstant temperaturloggning.