SBC – Kundsida

Välkommen till NGL Energientreprenad
För grönare fastigheter

SBC Logo

Upplever ni problem med ojämn inomhustemperatur så som varma och kalla lägenheter, oljud i värmesystemet eller höga uppvärmningskostnader?

Varma och kalla lägenheter? energieffektivisera värmesystemet med oss. Bilden visar före och efter injustering

Kostnadsfri förstudie

Tillsammans med SBC erbjuder vi er en kostnadsfri förstudie där vi tillsammans med styrelsemedlem/förvaltare genomför en grundlig kontroll av värmesystemets komponenter och förutsättningar.

Förstudien omfattar:
Undercentral
Allmänna utrymmen
Samt stickprov i lägenheter

Tillsammans med VS-ritningar, energideklaration och information om energi och tappvattenförbrukning de senaste 3 åren kan vi ta fram ett åtgärdsförslag och en kalkylerad besparingspotential som baseras på just er fastighet.

Våra tjänster

EE Värmeoptimering

 • Injustering och balansering av flöden och temperaturer
 • Optimering av värmekurva
 • Underhåll så som byte av termostater, ventiler m.m.
 • Dimensionering och installation av radiatorer
 • Inventering värmesystem

EE Tappvattenoptimering

 • Flödesoptimering av kranar/armaturer
 • Service och läckagekontroll
 • Tappvarmvattenkartläggning
 • VVC-injustering
 • Byte av armaturer och WC-stolar
 • Inventering av VVC-system

Erbjudande till SBC-ansluten Bostadsrättsförening

Inventering av värmesystem

I samband med beställning ”injustering värmesystem” erbjuder vi en inventering av värmesystemet till reducerat pris.
Arbetet omfattar avisering, nyckelhantering, inventering av radiatorer i lägenheter, allmänna utrymmen, lokaler och källare. Inventering av friliggande rör VS-system i samtliga utrymmen. Utifrån detta material skapas ritningsunderlag med radiatormodell och friliggande rördragningar.

Service och läckagekontroll

I samband med injusteringsprojekt erbjuder vi service och läckagekontroll av tappvattensystem till reducerat pris.
Arbetet omfattar service och kontroll av samtliga kranar, armaturer, WC i fastigheten. (exkl. material) samt därtill hörande dokumentation.

Nedan angivna priser är exkl. moms

Moment
Inventering av värmesystem
Service och läckagekontroll

Förvaltad av SBC
100kr/radiator
300kr/lgh, lokal

Ord. Pris
200kr/radiator
495kr/lgh, lokal

Intresseanmälan

Här nedan kan du fylla i och skicka in en intresseanmälan för de tjänster och erbjudanden vi tillhandahåller.
Vi kommer därefter återkoppla till er inom kort.

Logga aukt. VVS-företag